Cookies management by TermsFeed Generator
Menu

BIM

BIM (zkratka „Building Information Management“ někdy též uváděno „Modelling“) je komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci metody BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby neboli informační model, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě ve všech fázích od návrhu, provedení, provozování až po demolici. Základní princip metody BIM spočívá zejména ve sdílení informací a vzájemné komunikaci pomocí společného datového prostředí, k němuž mají přístup všechni účastníci toho procesu.

Cílem metody BIM, jakožto součásti tzv. Stavebnictví 4.0, je dosažení vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti.

BIM je zjednodušeně

vytváření a správa digitálního modelu/dat, zároveň bezpečná a efektivní komunikace všech kompetentních účastníků v rámci celého životního cyklu stavby.

základní pilíře metody BIM

Proč BIM?

Jednoznačné výhody

 • úspora nákladů a času v rámci celého životní cyklu stavby
 • zvýšení efektivity komunikace všech účastníků
 • eliminace chyb v projektech a zlepšení kontroly stavebního procesu
 • lepší přístup k informacím o stavbě
 • zvýšení kvality projektů a výsledného díla
 • zvýšení transparentnosti k partnerům – férové prostředí
 • větší možnosti při zpracování variatních řešení

Eventuální nevýhody

Nevýhody uvedené níže platí pro současnost (pololetí 2019). Věříme že do budoucna budou nevýhody jen ubývat :)

 • Nedostatek příležitostí pro implementaci BIM ze strany investorů
 • Chybějící odborníci v oblasti BIM
 • Nepřístupnost k novým postupům a jejich aplikaci v praxi
 • Nekompatibilita používaných nástrojů a jejich podpora
 • Zažité používání 2D dokumentace
 • Celkové náklady na zavedení BIM – aplikace a služby, procesy, školení


Jak začít?

Nabízíme komplexní služby pro zavedení a uplatňování metody BIM ve Vaší praxi.

Spolupracujeme