Cookies management by TermsFeed Generator
Menu

PORADENSTVÍ

Nabízíme komplexní poradenství pro zavedení a uplatňování metody BIM ve Vaší praxi.

Poradíme Vám se strategií a stanovením klíčových milníků, vymezením rolí a jejich kompetencí, nastavením a optimalizací procesů a vydefinováním výstupů/dat s ohledem na jejich udržitelnost. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných BIM nástrojů a služeb, technologické infrastruktury a jejich nasazením do pilotních projektů. Provedeme Vás množstvím termínů a jejich návaznostmi (BIM protokol, BEP, CDE, LOD, LOG, LOI, BIM manažer/koordinátor apod.). Proškolíme uživatele a zajistíme metodickou podporu.

Dbáme však na to, aby veškeré kroky směřovaly k efektivní práci, a nikoli aby komplikovaly již zavedené postupy.

Aspekty metody BIM

• vydefinujeme strukturu Informačního modelu (IM) a jeho podrobnost dle fáze projektu/stupně dokumentace (LOG, LOI)

• vybereme vhodné BIM nástroje a služby pro práci a kontrolu IM

• vybereme a integrujeme vhodné nástroje pro komunikaci a výměnu dat a informací (CDE)

• nastavíme pravidla komunikace pro zajištění udržitelnosti projektu

• nadefinujeme role a jejich kompetence

• sestavíme klíčové dokumenty (BIM protokol, BEP)

• zastaneme roli BIM manažera nebo BIM koordinátora

 

• ověříme zabezpečení používaných nástrojů

• nastavíme technologickou infrastrukturu včetně zabezpečení

Poradenství zahrnuje všechny aspekty metody BIM ve všech fázích stavebního projektu.

Jak to funguje?

Jak začít?

Napište nebo zavolejte, domluvíme termín vstupní konzultace.
Případně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře a zvolte oblast, o kterou máte zájem.

„BIM je prostředkem pro digitalizaci nejen českého stavebnictví.“

Spolupracujeme